Czech Beads

CZ-489 11mm oblate

Jet matte 14.00/ 1/4m

Amethyst matte

Champagne matte

Red matte

15.00/ 1/2 kilo

Dk. amber matte

Emerald matte

Lt. sapphire matte

Garnet matte

 

Lt. smoky topaz m.

Lt. aqua matte

Cobalt matte

 

Sapphire shiny

CZ-639 9mm oblate sold by quarter-mass

Jet matte 12.50/ 1/4 mass

Teal matte

Amethyst matte

Lt. aqua matte

Garnet matte

Crystal matte

Cobalt matte

Amber matte

Emerald matte

Rose shiny (loose)

Previous page